Nr. 1: Rodney Swelsen

De afgelopen anderhalf jaar heb ik geprobeerd om als uw wethouder vooral naar u als inwoners te luisteren. Om vervolgens te proberen om de problemen van burgers, bedrijven en verenigingen samen op te lossen en Onderbanken vooruit te helpen. Dat kan alleen maar als je midden in de samenleving tussen de mensen staat. Die manier van besturen zou ik graag voortzetten.

Ik wil graag de opening van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen in Schinveld en Merkelbeek als verantwoordelijk wethouder meemaken, eindelijk de schoolhuisvesting voor Jabeek en Bingelrade op een verantwoorde manier samenbrengen én de omvangrijke reconstructie van de Bouwbergstraat-Schinveld tot een goed einde brengen.

Op 19 maart a.s. word ik 43 jaar. Op diezelfde dag zijn er ook gemeenteraadsverkiezingen. Mag DO die dag op uw steun rekenen? Dan kunt ú de komende 4 jaar op óns rekenen!

Nr. 2: Bert Ehlen

Ik draai al een hele poos mee in de Onderbankse politiek, de afgelopen acht jaar als leider van de DO-fractie in de raad. Was het altijd leuk? Nee. Het vreet ook veel tijd. Dan is het wel  eens schipperen met een drukke baan en met een gezin dat voor mij op de eerste plaats staat.

Toch was er mee stoppen voor mij geen optie. Ik heb een grote bijdrage geleverd aan de vorming van een nieuwe coalitie toen CDA en VVD niet meer samen verder wilden. Sindsdien zijn veel goede dingen gebeurd, ook in dossiers die min of meer op een dood spoor waren beland.

Er is ook nog veel te doen: de zaak financieel op orde houden, kijken hoe je mensen met weinig draagkracht in het zadel houdt, er voor zorgen dat er een goede huisvesting komt en blijft voor onze basisscholen, dat de aan de gemeente opgedragen jeugdzorg goed geregeld wordt en ga zo maar door. Onderbanken kan dat niet allemaal in zijn eentje. Samenwerking met andere gemeenten moet, waarbij ik denk dat wij het meest gebaat zijn als wij dat doen met andere landelijke gemeenten.

Het belangrijkste is echter dat er oog is voor de mens en de menselijke maat. Dat vind ik. Dat vinden de mensen die op onze lijst staan: een club waarin financiële deskundigheid, ervaring en jeugdig elan, maatschappelijke betrokkenheid en verenigingsgevoel bijeen komen.  Zij willen met mij verder als leider van de DO-fractie in de nieuwe raad. Dat wil ik doen, graag zelfs. Op de manier die u van mij kent: eerlijk, realistisch, zorgvuldig en met kennis van zaken, ook als het gaat om samenwerking, veranderingen in organisaties en de gevolgen daarvan voor mens en werk. Toegankelijk en alleen hard als het niet anders kan. Maar vooral met het besef dat je ideeën en opvattingen van anderen niet zo maar aan de kant mag schuiven.

In vertrouwde handen, inderdaad!

Nr. 3: Hugo Raes

Ik ben geboren en getogen in Schinveld en woon in de nog nieuwe Belboomwijk met Philo en de twee kinderen.

In mijn vrije tijd ben ik lid van Fanfare St. Lambertus (al bijna 30 jaar). Bij deze vereniging heb ik in het verleden de saxofoonopleiding verzorgd en ben ik voorzitter van het jeugdbestuur geweest. Daarnaast ben ik al enkele jaren vrijwilliger bij Speeltuin de Breukberg waar ik lichte reparatiewerkzaamheden verricht en - bij drukte - het winkeltje (mede) beman.

Velen kennen mij echter vooral als bestuurslid van de vereniging “Stop Awacs”. In die hoedanigheid ben ik vaak in Den Haag te vinden om de landelijke politici te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Ik ben nu twee raadsperiodes voor Democraten Onderbanken actief, een periode waarin de AWACS-problematiek natuurlijk mijn bijzondere aandacht heeft gehad.

Ik sta voor een manier van merken die zich kenmerkt door duidelijkheid en een no-nonsens aanpak. Met uw steun zal ik de komende vier jaar ook voor Onderbanken de handen weer uit de mouwen steken.

Nr. 4: Jos de Haas

Ik ben 55 jaar, in Merkelbeek geboren en getogen en vader van een zoon van 20 en dochter van 18. Ik ben in al die jaren actief geweest binnen verschillende verenigingen in Merkelbeek: Secretaris bij de Schutterij St. Johannes- St. Clemens, Jubileumprins in 1985 bij de Carnavalsvereniging de Zeemplekkesj en bestuurslid bij het Jeugd- en Jongerenwerk ut Achterheukske. Momenteel ben ik penningmeester van de buurtvereniging “de Prinsessenbuurt”.

Ik ben sinds de verkiezingen van 2010 actief bij Democraten Onderbanken, als commissielid en sinds 2012 als raadslid. In die rol wil ik me graag inzetten voor de belangen van de burgers van Onderbanken. In de toekomst wil ik graag die belangen van de burgers van alle dorpskernen blijven behartigen. De Brede Maatschappelijke Voorzieningen voor Merkelbeek en Schinveld en een goede schoolhuisvesting voor Bingerade/Jabeek zijn daarbij cruciaal. De toekomst van Onderbanken ligt wat mij betreft in een groene landelijke gemeente waarbij het karakter van de dorpen niet op het spel komt te staan maar die identiteit juist bewaard wordt!

Ik heb vertrouwen in de toekomst, Democraten Onderbanken straalt dat vertrouwen uit. Uw en mijn toekomst zijn in vertrouwde handen bij Democraten Onderbanken.

Nr. 5: Valérie Lemans

De dag vóór de verkiezingen word ik 18 jaar en ik zal dus een van de jongste kandidaat-raadsleden zijn. Ik ben woonachtig en opgegroeid te Bingelrade.

Waarom zo jong in de politiek? Is dat niet saai? Dat zijn vragen die ik vaak gesteld krijg. Ik kan jullie verzekeren dat het niet saai is, maar dat het een hele uitdaging is, wellicht ook omdat ik nog zo jong ben. Ik heb daarmee een andere visie op de politiek dan ‘oudere’ kandidaten en kan zo mijn eigen steentje bijdragen. Ik wil me in de raad sterk gaan maken voor meer levendigheid en activiteiten in de dorpen, zodat er meer mogelijkheden zijn tot bijvoorbeeld het organiseren van evenementen.

Verder vind ik een heel belangrijk punt om ondernemers te helpen bij hun initiatieven en hen de mogelijkheid te bieden om zich zelf te kunnen laten zien en te ontplooien in hun vak. Het luisterend oor is dan ook zeker van groot belang en dat is bij DO ‘’ in vertrouwde handen’’!

Nr. 6: Zus Sajovec

Voor de echte Sjilvender hoef ik me niet te introduceren. Als lid van de mussen-familie Jacobs, weet ik wat er speelt in de gemeenschap. Ik ken de mensen en de mensen kennen mij, ze weten me goed te vinden met die zaken waar de gemeente bij betrokken is.

Ik ben mijn politieke carrière ooit begonnen onder de vleugels van Boy Goossens. Sinds 8 jaar ben ik nu voor Democraten Onderbanken actief in de gemeenteraad. Omdat ik zie dat onze partij bij uitstek opkomt voor de belangen onze inwoners én onze lokale ondernemers, wil ik graag ook de komende periode samen met mijn collega-Democraten de belangen van Onderbanken vertegenwoordigen.

Kortom: gank vuür g-oud, kees bewus Zus op zus (6).

Nr. 7: René Eggen

Ik ben 52 jaar, geboren op de Hering in Schinveld, en woon al 27 jaar in Jabeek met Jolanda en onze twee dochters Irene en Marijke. Ik werk bij de Nederlandse Spoorwegen en ben kaderlid van de FNV Zuid en Midden Limburg.

Ik vind het landelijk wonen en de leefbaarheid in de kleine kernen van groot belang. Hiervoor maak ik me sterk!

Nr. 8: Roy Dassen

Met de vestiging in Merkelbeek heeft mijn gezin ooit bewust gekozen voor het wonen in een landelijke groengemeente. Mijn drijfveer is dan ook om dat karakter te behouden voor de toekomst. Het versterken van de verbindingen met aangrenzende buitengebieden zoals het Clemensdomein is daarbij voor mij vanzelfsprekend.

Naast het landelijk wonen, is ook het sociaal-maatschappelijk verkeer in elke kern van groot belang, natuurlijk ook in Merkelbeek. De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid bij het stimuleren en faciliteren van het verenigingsleven via de BMV De Henkhof. Verder vind ik het behoud van toegankelijk basisonderwijs voor onze kern van groot belang, alsmede het realiseren van betaalbare woonvormen voor jonge gezinnen en senioren in alle kernen.

Nr. 9: Sead Dizdarevic

Ik ben in 1969 in de Bosnische plaats Velika Kladusa geboren en sinds november 1995 woonachtig in Nederland. Na een aantal jaren in het noorden van Nederland gewoond te hebben, volgde ik mijn hart naar het wonderschone Limburgse dorpje Schinveld. Sinds 1997 woon ik hier samen met mijn vrouw, mijn zoon van 17 en mijn dochter van 15.

Ik ben sociaal ingesteld en ben graag andere mensen van dienst in de maatschappij, van klussen tot het helpen met administratieve zaken. Ook heb ik jarenlang voetbal gespeeld, als laatste nog bij de RKVS Olympia Schinveld. Een echte teamsport, net als het leven zelf!

Ik geloof dat ik met mijn ervaring en gedrevenheid samen met mijn partij het verschil kan blijven maken binnen onze gemeente als het gaat om onderwerpen als zorg, onderwijs, veiligheid, werkgelegenheid, sport en cultuur. Het is niet alleen belangrijk om onderwerpen te kiezen waarin je gaat investeren, maar ook hoe je gaat investeren. Ik geloof dat de burger daarbij één van de belangrijkste schakels is.


Ik wil graag in de gemeenteraad actief zijn, omdat ik erop wil toezien dat keuzes worden gemaakt die in het belang zijn van onze gemeente en dat de inwoners daarin beter worden betrokken en gehoord.

Nr. 10:Hélène Severens-Knops

Ik kom oorspronkelijk uit Jabeek, waar ik tot 1991 gewoond heb. In dat jaar ben ik getrouwd met Patrick en sindsdien woon ik samen met ons gezin, dat verder bestaat uit twee (bijna) volwassen zoons, in Schinveld.

Aangezien ik over van alles en nog wat een mening heb en die ook nog publiekelijk ventileer, is het misschien tijd om het niet bij woorden te laten maar ook daadwerkelijk iets bij te dragen aan mijn directe leefomgeving. Ik ben al jaren landelijk lid van D66 en heb twee jaar lang het secretariaat van de afdeling Sittard-Geleen gevoerd. Ik voel me thuis bij Democraten Onderbanken omdat ik hierin herken waar ook D66 zich sterk voor maakt: kwalitatief goed onderwijs en zichtbare invloed van de burgers op hun bestuur.

Overdag verzorg ik vier dagen per week de PR en Communicatie bij Stichting Kom Leren in Maastricht (een stichting met 24 basisscholen in Maastricht en omgeving) en daarnaast heb ik mijn eigen tekstbureau dat de toepasselijke naam Eigen Tekst draagt.

Nr. 11: Jos Arets

Ik ben inmiddels 48 lentes oud en getrouwd met Jacqueline Hellenbrand, samen 18 jaren woonachtig in Schinveld. Ik ben werkzaam als hoofd inkoop bij DSM Engineering Plastics en voorzitter van de vakvereniging Synergo-vhp die werkzaam is voor o.a. DSM, Sabic, OCI, Sitec, Lanxess.

Ik ben lid van de CV ‘Te gek om los te lope’, carnavals vreunj van Schinveld die al vele jaren meedoen met de activiteiten in onze gemeente. Verder ben ik samen met mijn vrouw gepassioneerd tuinier en proberen wij oude en vergeten groenten en fruit weer zelf te telen.

Waarom de politiek in, is een vraag welke dan opkomt. Het antwoord is eenvoudig en eerlijk: ik wil meehelpen, door op een slimme manier van ambtelijk en bestuurlijk samen te werken, de zelfstandigheid van deze mooie gemeente te behouden. Democraten Onderbanken is de politieke partij welke het belang voor onze gemeente voorop stelt en daarom naar mijn mening het overwegen waard een stem - uw stem - op uit te brengen. Wie weet tot in het stemhokje.

Nr. 12: Jack Stevelmans

Ik ben geboren, getogen én met mijn gezin woonachtig in Merkelbeek. Samen met Democraten Onderbanken wil ik mij sterk maken voor de leefbaarheid en de kwaliteit van ons mooie kerkdorp “Merkelbek”.

Ik vind het van groot maatschappelijk belang dat de basisschool in Merkelbeek behouden blijft, nú maar ook in de toekomst. Deze basisschool is de brandstof voor de verenigingen en de gemeenschap. De realisatie van de brede maatschappelijke voorziening is essentieel voor de inwoners en verenigingen van deze kern. We zijn gestart, en nu moet er doorgepakt worden, ook nà de verkiezingen. Dit dossier is bij Democraten Onderbanken in vertrouwde handen!

Verder wil ik me sterk maken voor behoud van het cultureel-historisch erfgoed binnen onze kernen, maar ook net daarbuiten zoals het Clemensdomein.

Tot slotte: ik ben een groot voorstander van de gedachte om een mooie groene en landelijke omgeving te behouden tussen de verstedelijkte gebieden van Heerlen en Sittard-Geleen; samenwerking met andere landelijke gemeenten is derhalve een pré!

Nr. 13: Roger Roberts

Ik ben 43 jaar jong, opgegroeid op de Windraak, gewoond in Merkelbeek en nu sinds enkele jaren woonachtig in Laevenweide in Schinveld. Ik werk als accountant bij een belastingadvies kantoor en ben vele jaren actief geweest in het verenigingsleven van Bingelrade en Jabeek en als jeugdtrainer bij RKDFC en RKSV Olympia.

Met deze bagage wil ik me inzetten voor de belangen van verenigingen alsmede de zaken die in de kleine dorpskernen van zeer groot belang zijn zoals vitale gemeenschapshuizen. Daarnaast wil ik me inzetten om de belangen van de burgers te verwezenlijken.

Mijn motto: Passie met realiteitszin!

Nr. 14: Marco Hanssen

Ik ben 23 jaar, geboren en opgegroeid in Schinveld. Ik studeer Facility Management (profiel Real Estate Management) in Heerlen en heb in de afgelopen maanden stage gelopen bij woningcorporatie Weller. Verder voetbal ik in het eerste elftal van Olympia Schinveld.

Ik wil me vooral inzetten voor de jong volwassenen van onze gemeente. Ik maak me onder andere zorgen over het huisvestingsprobleem voor jongeren. Steeds meer jongeren van mijn eigen leeftijd trekken mede daarom weg uit onze gemeente. Ik vind het heel belangrijk dat er meerdere instrumenten komen om dit tegen te gaan.

Daarnaast moet Onderbanken een aantrekkelijk gemeente zijn/worden voor jongeren om te blijven/komen wonen. Zonder leefbaarheid voor jongeren in alle kernen zullen vergrijzing en ontgroening alleen maar toenemen. Daar wil ik me voor inzetten.

Nr. 15: Lilian Eijpe-Salki

Ik ben 58 jaar jong, geboren in Kerkrade en woon sinds 1994 samen met mijn gezin in Jabeek.

Ik vind het belangrijk dat er levendigheid is voor alle generaties in ons dorp, zeker ook voor de jongere generaties, zodat mensen het fijn blijven vinden om hier te wonen. Een goede mix van jong en oud draagt hier zeker aan bij.

Ik vind het ook belangrijk dat de gemeente er is voor de burgers, dat zij de burgers ondersteunt bij de initiatieven die genomen worden. Daarbij is het nodig dat de gemeente luistert naar de mensen en de burgers ook echte invloed geeft. Dit is bij Democraten Onderbanken ‘in vertrouwde handen’.

Nr. 16: Maria Bemelmans-Bruls

Sinds 1999 woon ik in Jabeek, de kleinste kern van Onderbanken, waar ik als moeder en echtgenote met veel plezier leef.

Van 2006 tot 2010 ben ik gemeenteraadslid geweest voor Democraten Onderbanken en in die periode ook lid geweest van de commissie welzijn. Voorheen heb ik 12 jaar in Brabant gewoond, waarvan 10 jaar in Eindhoven. In die periode ben ik secretaris geweest van D66. Vanuit mijn ervaringen met zowel de stad als het platteland ben ik er van overtuigd dat het platteland andere uitdagingen kent dan een stad. Hier moeten we rekening mee houden bij de keuze voor de toekomst!

Onderbanken zal een woelige periode tegemoet gaan met een overheid die steeds meer taken door de gemeente laat vervullen. Ik kan me goed vinden in de visie van Democraten Onderbanken, onder andere om de samenwerking met het platteland te blijven zoeken. Ik hoop dat u zich ook goed herkent in het programma van DO: ‘In vertrouwde handen’.

Nr. 17: Toine Hanssen

Ik ben 54 jaar en geboren en getogen in Schinveld, waar ik nog steeds woon met mijn gezin. Ik ben nu ruim 6 jaar werkzaam als afdelingshoofd bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst van Brunssum, Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL).

Mijn grote hobby is het voetballen. Na mijn actieve voetbalcarrière ben ik vele jaren jeugdtrainer geweest in Schinveld. Als trainer van de senioren ben ik actief geweest in Jabeek en momenteel in Stevensweert.

Zaken waar ik me vooral voor wil inzetten zijn de sport in het algemeen, het verkeer (een andere aanpak van verkeersremmende maatregelen, géén drempels) en het sociaal domein. Vanuit mijn werk ben ik nauw betrokken bij de ontwikkelingen met betrekking tot de decentralisaties van de Jeugdwet, WMO en de Participatiewet. Deze decentralisaties gaan gepaard met grote bezuinigingen. Vanaf volgend jaar zal 50 tot 60% van de gemeentelijke begroting besteed worden aan het sociaal domein. Onderbanken kan dit niet alleen. Ik wil me er voor inzetten dat Onderbanken de juiste keuzes zal maken met betrekking tot de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Nr. 18: Raymond Hüsch

Ik ben geboren en getogen in Schinveld en woon in de Julianastraat.

In de afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest om binnen de ruilverkaveling Schinveldse Es de belangen van de particuliere grondeigenaren zo goed mogelijk te behartigen. Ik heb aan de projectgroep deelgenomen en op dit moment heb ik de mogelijkheid om via onze eigen wethouder, die zich zeer betrokken toont bij dit project, aandacht te vragen voor de belangen van paardenhouders en andere grondeigenaren. Dit blijkt jammer genoeg hard nodig te zijn.

Met uw steun aan Democraten Onderbanken kunnen we bij de afronding van de Schinveldse Es rekening blijven houden met uw belangen.

Verder vind ik samen met DO dat de individuele belangen in zijn algemeen meer en beter gerespecteerd dienen te worden waarbij regels moeten worden uitgelegd zoals ze bedoeld zijn en niet star worden toegepast.