Fractie

Bert Ehlen

In de Meigraaf 5
6451 DB Schinveld

Bert Ehlen is voorzitter van onze partij. In september 1999 werd hij lid van de raad en sinds 2002 leidt hij daarin onze fractie. In die hoedanigheid is hij ook lid van het Presidium. Verder is hij voorzitter van de Commissie WAS. Bert werkt in het dagelijks leven als beleidsadviseur op HRM-gebied bij de gemeente Sittard-Geleen. In zijn vrije tijd is hij penningmeester van Buurtvereniging Bouwberg. Ook is hij lid van het organisatiecomité van de traditionele Mei-feesten in Schinveld.

 Lees verder


Jos de Haas

Margrietstraat 13
6447CN Merkelbeek

Jos is een geboren en getogen Merkelbekenaar. In het dagelijks leven werkt hij op de boekhouding bij een internationaal private label productiebedrijf op de Boschstraat in Brunssum. In zijn vrije tijd is hij penningmeester van buurtvereniging de Prinsessenbuurt in zijn woonplaats. Jos maakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn entree in de politiek. In eerste instantie werd hij voor onze partij lid van de commissie WAS. Toen DO in 2012 een coalitie vormde met het CDA en Rodney Swelsen tot wethouder werd benoemd, nam Jos zijn zetel over in de raad. Jos richt vooral op het ondersteunen van de kleine kernen waarbij de realisatie van een BMV in Merkelbeek en een brede basisschool voor Jabeek en Bingelrade voor hem tot de belangrijkste aandachtspunten behoren..


Hugo Raes

Op den Henneberg 20
6451 HT Schinveld

Hugo Raes maakte bij aanvang van de raadsperiode 2006-2010 zijn entree in de gemeenteraad van Onderbanken. Na de verkiezingen in 2010 keerde hij aanvankelijk niet terug. Nadat echter Hans Ubachs zijn raadszetel verruilde voor een wethouderspost in buurgemeente Schinnen nam Hugo zijn plaats weer in. Aandachtspunten voor hem zijn vooral de financiële huishouding van onze gemeente en (natuurlijk) het AWACS-dossier. Hugo woont met zijn partner en zijn twee kinderen in de wijk Belboom in Schinveld. In zijn "gewone" leven is hij werkzaam bij een grote bekende bank. In zijn vrije tijd is hij actief als vrijwilliger bij speeltuin De Brenkberg en als bestuurslid bij de vereniging "Stop Awacs". Sinds 1982 is Hugo lid van Fanfare St. Lambertus. Bij die vereniging heeft hij ook enige tijd als voorzitter van het jeugdbestuur gefungeerd.


Zus Sajovec

Eindstraat 62
6451AE Schinveld

Zus Sajovec maakte bij het begin van de raadsperiode 2006-2010 haar rentree in de politiek van Onderbanken. Een aantal jaren geleden was zij al eens in de Onderbankse politiek actief voor de toenmalige groepering Boy Goossens. Zus is de nestor binnen onze groepering, maar wel een nog heel vitale nestor. Haar aandacht gaat bijna vanzelfsprekend uit naar het wel en wee van onze oudere inwoners. Verkeersveiligheid en armoedebestrijding zijn echter ook thema's waarbij zij zich nauw betrokken bij voelt.


Rodney Swelsen

Emmastraat 31
6451GT Schinveld

Rodney woont met zijn partner in de Emmastraat in Schinveld. Menigeen is daar al eens op bezoek geweest om een kijkje te nemen in hun fraaie tropische tuin toen die nog op een aantal dagen per jaar opengesteld was voor het publiek. Rodney maakte bij aanvang van de raadsperiode 2010-2014 voor DO zijn entree in de gemeenteraad van Onderbanken. Hij was echter al eerder actief binnen onze groepering. Daarbij ontpopte hij zich iemand die met veel kennis van zaken richting kon geven aan discussies over de financiële huishouding van onze gemeente. Daarnaast hebben thema's als ruimtelijke ordening en de zorg voor de natuurlijke omgeving van Onderbanken steeds zijn bijzondere aandacht. Toen DO in de loop van 2012 een coalitie vormde met het CDA ruilde Rodney zijn raadszetel in voor het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders.