Politieke partij

CDA Onderbanken

Pro Onderbanken

VVD Onderbanken

Bestuurlijke organisaties

Gemeente Onderbanken

Parkstad Limburg

Provincie Limburg

Overige

Vereniging Stop AWACS

Woonmening.nl

Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken

Jeugd- en Jongenrenwerk Onderbanken

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg

Stichting Welzijnswerk Onderbanken