Nieuws

De huidige sortering is op : datum

Klik hier om op onderwerp te sorteren.

23-04-14

Coaltiebesprekingen met PRO met succes afgerond

Gisteravond is het overleg met vertegenwoordigers van PRO met succes afgerond. Over het coalitieakkoord was al eerder in grote lijnen overeenstemming bereikt. Er zijn nu ook afspraken gemaakt over de taakverdeling in het college.

 Lees verder

09-04-14

Coalitie met PRO bijna rond

Het overleg met PRO om te komen tot een coalitie is nagenoeg afgerond.

 Lees verder

27-03-14

Voortgang coalitievorming

Democraten Onderbanken heeft na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen de lead genomen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Hoe ver zijn we?
 Lees verder

20-03-14

DO ijzersterk uit de verkiezingen

Wat een prima uitslag: veruit de grootste partij en van vier naar vijf zetels in de raad. Beter kon het niet.
 Lees verder

11-03-14

Zorgen over de jeugdzorg

De Nederlandse gemeenten worden met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeente en het Interprovinciaal overleg hebben samen een onafhankelijke commissie in het leven geroepen (Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd, TSJ) om de voortgang van dit proces te volgen. In februari van dit jaar is deze commissie met een rapportage gekomen en die liegt er niet om.


 Lees verder

03-03-14

Wij laten Jabeek en Bingelrade niet vallen!

Tijdens de raadsvergadering van 27 februari was er weer een hele discussie over de huisvesting van de basisscholen in de kleine kernen. De directe aanleiding was een motie van het CDA. Die was bedoeld om ervoor te zorgen dat er voor aanvang van het schooljaar 2016-2017 in Bingelrade een nieuwe school zou worden gebouwd voor de kinderen van zowel deze kern als die van Jabeek. Wij hebben deze motie niet gesteund. Dat wil echter  niet zeggen dat wij Jabeek en Bingelrade laten vallen.


 Lees verder

28-02-14

1989 - 2014: 25 jaar Democraten Onderbanken

Lokale partijen bewijzen zich al veel jaren in de lokale politiek. Vanuit hun onbetwistbare directe betrokkenheid bij kwesties die spelen in hun eigen gemeente leveren ze een bijzondere bijdrage aan het lokale bestuur. Democraten Onderbanken brengt dit al 25 jaar in praktijk!
 Lees verder

04-02-14

Ontmoetingscentrum Bingelrade komt echt niet in de problemen!

Onderbanken is de afgelopen dagen opgeschrikt door een bericht dat door de VVD-fractie in omloop werd gebracht. Samengevat kwam het verhaal erop neer dat het voor het ontmoetingscentrum Bingelrade niet langer mogelijk zou zijn om activiteiten als carnavalsvieringen te houden. Niet dat er helemaal niets aan de hand is, maar het heeft allemaal ook wel iets van storm in een glas water. Waar gaat het om?
 Lees verder

22-01-14

Onze lijst voor 19 maart!

Op 19 maart a.s. is het zo ver: gemeenteraadsverkiezingen. Wij gaan er, met Rodney Swelsen als lijsttrekker, met een lijst van 18 mensen aan deelnemen: een groep die bestaat uit gedreven mensen , een groep waarin ervaring, kwaliteit en nieuw talent bij elkaar komen en waarin jong en oud een plek hebben gevonden. Wie zijn het?
 Lees verder