27-03-14

Voortgang coalitievorming

Vorige week zaterdag hebben Rodney Swelsen en Bert Ehlen namens DO gesproken met zowel het CDA, de VVD als PRO. Het was een eerste verkenningsronde.

Afgelopen maandag¬†is¬†de ¬†achterban bijgepraat over het verloop van die gesprekken en de indrukken die daarbij waren¬†ontstaan. Op basis daarvan is een breed gedragen voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met PRO, met welke partij wij denken een stabiele coalitie te kunnen vormen. Het CDA en de VVD zijn hierover dinsdagavond ge√Įnformeerd.

Voor komende dinsdag is een vervolgafspraak met PRO gepland. Tijdens dat gesprek gaan wij proberen om in ieder geval op hoofdlijnen invulling te geven aan een coalitieakkoord.