23-04-14

Coaltiebesprekingen met PRO met succes afgerond

DO en PRO zijn tot een coalitieakkoord gekomen voor de komende vier jaar. Voor dinsdag 29 april a.s. is een raadsvergadering uitgeschreven waarin de benoeming van de twee wethouders in het nieuwe college zal worden bevestigd: Rodney Swelsen en Rens Evers.

Tijdens deze vergadering zal ook Jack Stevelmans voor DO zijn intrede doen in de raad.

Daarnaast zal het in de vergadering vooral gaan over de inhoud van het coalitieakkoord.