Coaltiebesprekingen met PRO met succes afgerond

23-04-14 | Gisteravond is het overleg met vertegenwoordigers van PRO met succes afgerond. Over het coalitieakkoord was al eerder in grote lijnen overeenstemming bereikt. Er zijn nu ook afspraken gemaakt over de taakverdeling in het college.

 Lees verder

Coalitie met PRO bijna rond

09-04-14 | Het overleg met PRO om te komen tot een coalitie is nagenoeg afgerond.

 Lees verder

Voortgang coalitievorming

27-03-14 | Democraten Onderbanken heeft na de winst bij de gemeenteraadsverkiezingen de lead genomen bij de vorming van een nieuwe coalitie. Hoe ver zijn we?
 Lees verder