Publicaties

Verkiezingen

Publicatiedatum:28-04-2014
Publicatie:Coalitieakkoord DO-PRO 2014-2018
Omschrijving:Dit is het coaltieakkoord tussen de farcties DO en PRO voor de raadsperiode 2014-2018.

Publicatiedatum:24-01-2014
Publicatie:Verkiezingsprogramma 2014-2018
Omschrijving:Download hier het nieuwe verkiezingsprogramma 2014-2018

Algemeen

Publicatiedatum:24-01-2014
Publicatie:Giftenreglement
Omschrijving:Per 1 mei 2013 is de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) in werking getreden. Die wet verplicht ook lokale partijen een zgn. giftenreglement vast te stellen om zo inzicht te verschaffen over de manier waarop zij aan hun geld komen voor het financieren van hun activiteiten.